“Yüksek Teknolojiye Yatırım Yapan KOBİ’ler Verimliliklerini Artırabiliyor”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, SEDEFED ev sahipliği ile gerçekleştirilen “Ekonomik ve Dijital Gelişmeler Işığında Sektörel Rekabetçilik Politikaları” konusunun ele alındığı 11. Rekabet Kongresi’nde bir açılış konuşması yaptı. Kaslowski, “Yüksek katma değerli ihracat yapan ve yüksek teknolojiye yatırım yapan KOBİ’ler verimliliklerini artırabiliyor ve bir üst ölçeğe çıkabiliyor.” dedi.
Ekonominin tüm aktörleri için sanayinin dinamo işlevini gördüğünü ifade eden Kaslowski, “Ekonomileri, sektörleri, toplumları çok kısa bir zaman içinde ve de derinden değiştiren birçok gelişmeye tanıklık ediyoruz. Dördüncü Sanayi Devriminin omurgasını oluşturan dijital teknolojiler alışageldiğimiz birçok olguyu hızla dönüştürüyor. Ekonomi ve politika alanındaki dengeler artık daha az öngörülebilir. Bu süreç rekabetin temellerini oluşturan taşları da yerinden oynattı. Yeni dünya düzeninde ülkeler ve şirketler arasındaki rekabet dinamikleri artık geleneksel yöntemlerle korunamıyor. Bununla birlikte, sanayi bu baş döndürücü rekabet ortamında en kritik rolü oynamaya devam ediyor. Ekonominin tüm aktörleri için dinamo işlevini hala sanayi sektörü görüyor. Bu nedenle, “sanayide rekabet gücü ve dijitalleşme”yi Rekabet Kongresi’nin ana teması olarak belirlemek çok isabetli. Sayın Başkana tüm bu dönüşümlerin kavşağında değerlendirmelerimizi paylaşma fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
KOBİ’LER BİR ÜST ÖLÇEĞE ÇIKABİLİYOR
Kobilerin gelişimi hakkında konuşan Kaslowski, “Bizim de Türkiye olarak fırsatları ve riskleri doğru analiz ederek harekete geçmekten başka bir alternatifimiz yok. Ekonomik büyümeyi ele aldığımız çalışmalarda gerek ihracat gerek sanayi verileri bize son yıllarda orta-yüksek teknolojiye doğru bir sıçrama yaptığımızı gösteriyor. Yüksek teknoloji bağlamında hala kaydedilecek uzun bir yol var. Öte yandan, yüksek teknolojili sektörlerde gördüğümüz verimlilik artışını ne yazık ki orta teknolojili sektörlerde göremiyoruz. Bu durum da maalesef genel verimlilik artışını kısıtlıyor. Geçtiğimiz sene Sayın Bakanımızın katılımıyla tanıtımını yaptığımız KOBİ’lerin büyümesine yönelik çalışmamızda da benzer gözlemlerimiz oldu. Yüksek katma değerli ihracat yapan ve yüksek teknolojiye yatırım yapan KOBİ’ler verimliliklerini artırabiliyor ve bir üst ölçeğe çıkabiliyor” dedi.
Çağımızda “değer”, ürününüze ne kadar ayrıştırıcı özellik katabildiğinizle ölçülüyor” diyen Kaslowski, “Coğrafi konumun, ucuz iş gücünün yarattığı avantajdan artık söz edemeyiz. Günümüzde “katma değer”, ürünü daha az hata ve daha yüksek kaliteyle üretmekle; müşterinin istediği şekilde ve zamanda ulaştırmakla ve üretim sonrası servislerle yaratılıyor. Rekabet kasları “bilgi”yi etkin ve güvenli bir şekilde kullanabildiğinizde; yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi dijital teknolojileri çözümlerinize entegre ettiğinizde güçleniyor. Bu durumda da çevik iş yapma modelleri, yenilikçiliğe yapılan yatırım, geleceği yaratacak insan kaynağı yetkinliği, küresel standartlara uyum -iş dünyası, kamu, akademi- tüm paydaşlar olarak kararlılıkla odaklanmamız gereken konular. Bunun için de öncelikle uygulanabilir bir stratejiyi; ölçülebilir hedefleri ve izlenebilir eylem adımlarını tariflemek gerekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca açıklanan Sanayi ve Teknoloji Stratejisini bu nedenle çok kıymetli görüyoruz” diye konuştu. (BSHA)

BSHA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir