Yağlık ayçiçeği satışı yapılacaktır

0
3
KOYUNCULUK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

icra ve ihale ilanları

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ İLANI
T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Döner Sermaye İşletmesinden

1- Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin aşağıda miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı gösterilen 2019 yılı üretimi tahmini 960.260 Kg (±%10) yağlık Ayçiçeği 8 Parti halinde, 8213 sayılı “Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği”nin 3. maddesindeki yetki limitleri dâhilinde 29. maddesinin (c) bendi ile 40. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile satışı yapılacaktır.

Yapılacak İşin Nevi Miktarı (kg) (±%10) Muhammen Birim Fiyatı TL/ (Kg) Muhammen Bedeli
(KDV Hariç TL)
Geçici Teminat Tutarı %3
1. Parti Yağlık Ayçiçeği 120.000 2,50 300.000,00 9.000,00
2. Parti Yağlık Ayçiçeği 120.000 2,50 300.000,00 9.000,00
3. Parti Yağlık Ayçiçeği 120.000 2,50 300.000,00 9.000,00
4. Parti Yağlık Ayçiçeği 120.000 2,50 300.000,00 9.000,00
5. Parti Yağlık Ayçiçeği 120.000 2,50 300.000,00 9.000,00
6. Parti Yağlık Ayçiçeği 120.000 2,50 300.000,00 9.000,00
7. Parti Yağlık Ayçiçeği 120.000 2,50 300.000,00 9.000,00
8. Parti Yağlık Ayçiçeği 120.260 2,50 300.650,00 9.020,00
960.260 2.400.650,00 72.020,00

2- İhale şartnamesi ve ekleri Müdürlüğümüz ilan panosunda mesai saatleri içerisinde görülebileceği gibi muhasebe servisimizden ücretsiz olarak temin edilebilir.
3- İhale 23/09/2019 Pazartesi günü saat 14:30 itibari ile Müdürlüğümüz toplantı salonunda hazır bulunan komisyonumuz huzurunda “8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği”nin 3. maddesindeki yetki limitleri dâhilinde 29. maddesinin (c) bendi ile 40. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
4- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları yukarıda 1. maddede belirtilmiştir
5- İsteklilerden;
a-Kanuni ikametgah belgesi,
b-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
c-Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi,
d-Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuzu vermeleri gerekmektedir,

6- Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
İlanen duyurulur.

Basın Yayın Kurumu