Tübitak Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı Bünyesinde Görev Yapmak Üzere Personel Alınacaktır

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK)

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR
SON BAŞVURU TARİHİ: 20.07.2020

BİRİMİİLAN NUMARASIREFERANS KODUHİZMET GRUBUBÖLÜMÜİSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL
SAYISI

PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI
ŞEHİR

TÜBİTAK UİDBTBTK.UİDB.2020-1TBTK. UİDB.2020-1.01Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar UzmanıLisans Bölümleri
Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomedikal Mühendisliği, Biyoenformatik ve Genetik, Biyomühendislik, Biyomühendislik ve Genetik, Bilgisayar Mühendisliği, Eczacılık veya Tıp Fakültesi bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1ANKARA
TÜBİTAK UİDBTBTK.UİDB.2020-1TBTK. UİDB.2020-1.02Bilimsel Programlar Uzman
Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı
Lisans Bölümleri
Mühendislik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1ANKARA
TÜBİTAK UİDBTBTK.UİDB.2020-1TBTK. UİDB.2020-1.03Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar UzmanıLisans Bölümleri
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1ANKARA
TÜBİTAK UİDBTBTK.UİDB.2020-1TBTK. UİDB.2020-1.04Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar UzmanıLisans Bölümleri
Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Fizik veya Kimya bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1ANKARA
TÜBİTAK UİDBTBTK.UİDB.2020-1TBTK. UİDB.2020-1.05Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar UzmanıLisans Bölümleri
Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği, Uzay Bilimleri ve Teknolojisi, Astronomi ve Uzay Bilimleri veya Ulaştırma Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1ANKARA
TÜBİTAK UİDBTBTK.UİDB.2020-1TBTK. UİDB.2020-1.06Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar UzmanıLisans Bölümleri
Mühendislik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1ANKARA
TÜBİTAK UİDBTBTK.UİDB.2020-1TBTK. UİDB.2020-1.07Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar UzmanıLisans Bölümleri
Çevre Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1ANKARA
TÜBİTAK UİDBTBTK.UİDB.2020-1TBTK. UİDB.2020-1.08Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar UzmanıLisans Bölümleri
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, İşletme Enformatiği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1ANKARA
TÜBİTAK UİDBTBTK.UİDB.2020-1TBTK. UİDB.2020-1.09Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar UzmanıLisans Bölümleri
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği veya Sistem Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2ANKARA
TÜBİTAK UİDBTBTK.UİDB.2020-1TBTK. UİDB.2020-1.10Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar UzmanıLisans Bölümleri
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Sosyoloji bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1ANKARA
TÜBİTAK UİDBTBTK.UİDB.2020-1TBTK. UİDB.2020-1.11Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar UzmanıLisans Bölümleri
İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İşletme, İşletme- Ekonomi, Maliye, Finansal Ekonometri, Ekonometri, Bankacılık ve Finans, Bankacılık, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği veya Sistem Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1ANKARA
TÜBİTAK UİDBTBTK.UİDB.2020-1TBTK. UİDB.2020-1.12Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar UzmanıLisans Bölümleri
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği veya Sistem Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1ANKARA
TÜBİTAK UİDBTBTK.UİDB.2020-1TBTK. UİDB.2020-1.13Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar UzmanıLisans Bölümleri
Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler veya Sosyoloji bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1ANKARA
TÜBİTAK UİDBTBTK.UİDB.2020-1TBTK. UİDB.2020-1.14Uzman Yardımcısı / UzmanLisans Bölümleri
İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İşletme, İşletme- Ekonomi, Maliye, Finansal Ekonometri, Ekonometri, Bankacılık ve Finans, Bankacılık veya Mühendislik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1ANKARA

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Adres : Tunus Cad. No: 80, 06100 Kavaklıdere – ANKARA
E-Posta : insan.kaynaklari@tubitak.gov.tr
Telefon : 0 312 298 17 32 / 17 19 / 17 21

Kaynak

Ahmet G.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here