Trakya Üniversitesi 270 sözleşmeli personel alıyor

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B
fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak
suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden
ödenecektir.

POZİSYON KODUUNVANIADEDİBAŞVURU ŞARTLARI
101Hemşire100Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
102Hemşire48Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.
103Hemşire15Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.
104Hemşire15Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak.
105Hemşire1Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olup, terapötik aferez merkezinde lipit aferez ve plazmaferez işlemlerinde en az 1 yıl tecrübeli ve eğitim sertifikasına sahip olmak
106Hemşire1Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Organ nakli konusunda en az 1 yıl klinik deneyimi olmak.
107Ebe5Ebelik bölümü lisans mezunu olmak
108Eczacı5Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.
109Fizyoterapist5Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak.
110Laborant16Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Mezunu olmak
111Laborant1Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Mezunu olup en az 10 yıl alanında tecrübeli olmak
112Laborant4Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Mezunu olup 2 yıl transfüzyon merkezinde kan gruplama ve transfüzyon öncesi uygunluk testleri alanında çalışmış olmak,
113Sağlık Teknikeri1Radyoterapi Programı Önlisans Mezunu olup Stereotaktik radyocerrahi tedavisi planlama sertifikasına ve en az 1 yıl 3.basamak hastanede çalışma tecrübesine sahip olmak
114Sağlık Teknikeri1Radyoterapi Programı Önlisans Mezunu olup en az 1 yıl alanında tecrübeli olmak
115Sağlık Teknikeri1Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olup patoloji laboratuvarında sitoloji alanında tecrübeli ve rutin patoloji alanında en az 2 yıl çalışmış olmak.
116Sağlık Teknikeri1Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olup, patoloji laboratuvarında kullanılan imminohisto kimyasal boyama yöntemlerinde en az 2 yıl tecrübeli olmak.
117Sağlık Teknikeri1Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olup, patolojide yeni nesil dizileme ve diğer moleküler patoloji yöntemlerinde en az 2 yıl tecrübeli olmak.
118Sağlık Teknikeri2Diyaliz Bölümü Önlisans Mezunu olmak
119Sağlık Teknikeri2Eletronörofizyoloji programı Önlisans Mezunu olmak
120Sağlık Teknikeri7Anestezi Programı Önlisans Mezunu olmak
121Sağlık Teknikeri5Eczane Hizmetleri Programı Önlisans Mezunu olmak
122Sağlık Teknikeri1Nükleer Tıp Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olmak
123Sağlık Teknikeri1Laborant ve Veteriner Sağlığı Önlisans Mezunu olup Deney hayvanları Kullanım sertifikasına sahip olmak
124Sağlık Teknikeri1Eletronörofizyoloji, İlk ve Acil Yardım veya Anestezi Programı Önlisans Mezunu olup Solunum Fonksiyon Testleri konusunda tecrübeli olmak
125Röntgen Teknisyeni2Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olmak Temel CT uygulamaları, Vasküler CT uygulamaları (Beyin, Boyun, Pulmoner, Aortografi, Perferik, CTA), Kardiyak CT uygulamaları (CA Skorlama, Koroner CTA, Kardiyak Fonksiyonel) alanında kullanıcı eğitim belgesine sahip olmak
126Röntgen Teknisyeni5Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olup, 1,5T MR cihazında en az 2 yıl deneyimli olmak
127Röntgen Teknisyeni10Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olup, alanında en az 2 yıl çalışmış olmak
128Röntgen Teknisyeni1Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Önlisans Mezunu olup, en az 1 yıl PET-CT görüntüleme tecrübesine sahip olmak
129Röntgen Teknisyeni5Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği bölümü mezunu olmak
130Psikolog2Psikoloji Lisans mezunu olup Klinik Psikoloji alanından yüksek lisans yapmış olmak.
131Diğer Sağlık Personeli2Fizik Lisans Mezunu olup, Sağlık Fiziği, Radyoterapi Fiziği, Nükleer Tıp Fiziği veya Diagnostik Radyoloji Fiziği alanlarının birinde yükseklisans yapmış olmak
132Diğer Sağlık Personeli3Sağlık Yönetimi lisans mezunu olup en az 2 yıl alanında tecrübeli olmak

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANANILAN KOŞULLAR

1 – TC. vatandaşı olup, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2 – Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3 – Alınmaya hak kazanan adaylar aciliyete binaen hemen göreve başlatılacağı için göreve başlamasına engel bir durumunun olmaması (Sağlık Dahil).
4 – Nöbet usulü ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
5 – Müracaat edilecek unvan için aranılan başvuru şartlarını taşıyor olmak.
6 – Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç) sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Kadro sayısından fazla başvuru olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, tarih, saat ve yeri ayrıca belirtilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER
Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1 – Kimlik Belgesi fotokopisi,
2 – Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,
3 – Başvurulan unvan için istenmiş ise eğitim, sertifika, çalışma/deneyim ve tecrübeye ilişkin belge
4 – Lisans mezunları 2018 KPSSP3 puanını, Ön lisans mezunları 2018 KPSSP93 puanını, Ortaöğretim mezunları 2018 KPSSP94 puanını gösteren belge
5 – 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
Not: Yoğun Bakım Hemşire kadrolarına başvuran adaylar diğer Hemşire kadrolarına da başvuru yapabilecek olup, öncelikli olarak yoğun bakım hemşire başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.
KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen kadro adeti kadar asıl aday belirlenecek asıl adayların dışında kalan diğer adaylar ise KPSS puan sıralamasına göre yedek olarak belirlenecek ve isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan KPSS puan sırasına göre alım yapılacaktır.

Kaynak

Ahmet G.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here