Tokat İl Özel İdaresi iş makinalarını ihale ile satılacaktır

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

 

T.C
TOKAT
İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Tokat İl Özel idaresine ait aşağıda plakaları, modelleri, muammen bedelleri, geçici teminatı, ihale günü ve saati belirtilen kamu taşınırı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulünce satılacaktır.

S. NO

MARKA

CİNSİ

MODELİ

PLAKA NO

MUAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Fatih 170-25SD

Damperli kamyon

1998

60 TK 751

13.375,00

402,00

03.9.2020

10.00

2

CAT D7G

Dozer

1986

86-25664

34.250,00

1.028,00

03.9.2020

10.15

3

CAT

Kanal Kazıyıcı

2005

05-42016

15.250,00

458,00

03.9.2020

10.30

4

KomatsuWA320

Yükleyici

1997

9731023

6.000,00

180,00

03.9.2020

10.45

5

Komatsu JV100

Silindir

1987

8788048

22.750,00

683,00

03.9.2020

11.00

6

Renault megane

Otomobil

2004

60YA565

19.000,00

570,00

03.9.2020

11.15

7

Aırman

Kompresör

1976

76-5005

8.267,00

249,00

03.9.2020

11.30

1-Kamu taşınırının ihalesi yukarıda belirtilen gün ve saatte Tokat İl Özel İdaresi İl Encümeni Salonunda (Kültür Sarayı) yapılacaktır.
2-Satışa çıkarılan taşınır ve ihale şartnamesi, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde (Devlet Hastanesi yanı) veya İşletme Müdürlüğünde(Turhal yolu üzeri karayolları yanı) görülebilir ve şartnameler ücretsiz alınabilir.
3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki belgeler istenecektir:
a- Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi)
b- Tebligat için adres beyanı,
c- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
d- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişinin ortakları, üyeleri ve kurucuları tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e- Vekaletin ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ile imza sirküleri,
f- Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Nakit olarak yatırılacak, Geçici Teminat için Tokat İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanacak belge ile birlikte T.C Ziraat Bankası Tokat Şubesine yatırılacaktır. Geçici Teminat Banka Teminat olarak verildiği takdirde teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 27. Maddesine göre düzenlenmiş veya süresiz olması gerekmektedir.),
g- Tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
h- İhaleye katılacak olanlar ihalesine katılacakları taşınırı mahalinde görüldüğüne, mevcut haliyle kabul edildiğine ve satın alındıktan sonra herhangi bir tadilat ve onarım talep edilmeyeceğine dair İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden veya İşletme Müdürlüğünden “ makina görme belgesi” .
4-Posta yoluyla ihaleye katılmak mümkündür. Ancak bu durumda istekli ihale salonunda hazır değilse son ve kesin teklifi zarftaki teklif kabul edilir. Postadaki vaki olabilecek gecikmeler ve telgraf/faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İCRA İLANLARINI FACEBOOK’TAN TAKİP EDİN.

 

Kaynak

Ahmet G.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here