Ticari plaka icradan satılıktır

İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Örnek No: 25*

T.C.İSTANBUL ANADOLU10. İCRA DAİRESİ

2019/36955 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 02/09/2020
1.İhale Tarihi : 30/09/2020 günü, saat 10:50 – 10:55 arası.
2.İhale Tarihi : 30/10/2020 günü, saat 10:50 – 10:55 arası.
İhale Yeri : ATAŞEHİR ATAK YEDİEMİN OTOPARKI: FERHATPAŞA MAH. G-41 SOK. NO: 49

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 1.880.000,00 1 %18 1 Adet TİCARİ PLAKA 34TDA69 TİCARİ PLAKA
Aracsız satılacaktır.İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım daire başkanlığı toplu ulaşım hizmetleri müdürlüğünün 16/12/2019 tarihinde belirtmiş olduğu tahsis belgesitescil işlemleri esasında istenilecek başvuru formunda aşağıda dökümü yaıplmıştır
1)Tc. Kimlik numaralı kimlik belgesi(aslı ibraz edilecektir.) 2)Toplu taşıma kullanım belgesi (tuhim.ibb.gov.tr sisteminde aktif olması gerekmektedir.)
3)vekil ise vekaletname (.plakalı aracı almayailgili kurumdan gerekli işlemleri yapmaya ifadesi yazılı olacak)
4)araç tescil belgesi fotokopisi
5) tahsil süresince geçerli olmak üzere verilmiş geçici ilgili esnaf odası faaliyet belgesi
6) e-devlet adresinde istanbulda mevcut durumda ikamet ettiğini gösterir yerleşim yeri belgesi
7 ) başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış adli sicil kaydı (ticari amaçtan yolu taşımacılığı şoförleri 5237 sayılı türk ceza kanunun 81-82-83-86-87-88-94-95-96-102-103-104-105-106-107-108-109-148-149-179/3-188-190-191-226-227-ve 5326 sayılı kabahatler kanunun 35. Maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir.
8) İİB gelirler müdürlüğünden borcu olmadığı kontrol edilecektir.
Ticari plaka tahsis bedeli vakıfbank-denizbank ve ing bank’ın 96070 numaralı otomatik hesabına 3.260,00 TL yatırılacaktır.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

İCRA İLANLARINI FACEBOOK’TAN TAKİP EDİN.

 

Kaynak

Ahmet G.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here