Sözleşmeli personel alımı yapılacaktır

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İlan Başlama Tarihi : 27.12.2019
Son Başvuru Tarihi : 10.01.2020
Başvuru Yeri : Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak suretiyle, Üniversitemiz Rektörlüğünde çalıştırılmak üzere sözleşmeli Personel alınacaktır.

ARANILAN NİTELİKLER:

UNVAN ADEDİ MEZUNİYET ARANILAN NİTELİKLER
Tekniker 1 Lisans
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği alanından mezun olmak.
 • Robotik ve Kodlama Öğretmen Eğitimim Sertifikasına sahip olmak.
 • Mac OS X Sistem Uzmanlığı ve Mac OsX Server Uzmanlığı Eğitim Sertifikalarına sahip olmak.
 • Bilgi İşlem ve Bilgisayar Eğitimi konularında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak. Deneyimi SGK Hizmet Dökümü ile belgelemek.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48’ınci maddesinde belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.
B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
E) Başvuran adaylarda 2018 ve 2019 KPSS P3 puanı esas alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Formu (www.mgu.edu.tr adresinden temin edilecektir)
 2. Sınav Sonuç Belgesi
 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 4. İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
 5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı

(E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

 1. Deneyimi belgelemek üzere SGK Hizmet Dökümü
 2. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
 3. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
 4. Özgeçmiş ve sertifikalar.
 5. Fotoğraf (1 Adet)

Adayların başvurularını www.mgu.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurularak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilirler.
Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz web (www.mgu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sıralamasına konulmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday ilan edilir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bilgi İçin:
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,
Adres: Yukarı Dikmen Mahallesi 648. Cadde Turan Güneş Bulvarı 06550 Oran/ Çankaya/ ANKARA
Tel: 0312 486 16 19 veya 0312 486 1610 E-mail: personel@mgu.edu.tr

Kaynak

Haberi Oyla
[Oy Sayısı: 0 Ortalama: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir