Sayıştay Başkanlığı üyelik kadrosu için başvuru ve seçim duyurusu

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN

Başkanlığımızda halen boş bulunan beş (5) üyelik için 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından üye seçimi yapılacaktır.
Aynı Kanunun 15 inci maddesi hükmü gereğince seçimi yapılacak üyeliklerin; biri (1) “Sayıştay meslek mensupları”, dördü (4) “diğer adaylar” kontenjanından boşalmış bulunmaktadır.
Seçime katılmak isteyenlerin ilk duyuru tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde aşağıda yazılı belgeleri de eklemek suretiyle bir dilekçe ile “T.C. Sayıştay Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 45, 06520 Balgat/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlgililere duyurulur.

Dilekçeye Eklenecek Belgeler
1- Özgeçmiş (bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde)
2- En az dört yıllık yüksek öğrenimi bitirdiğine ilişkin belge,
3- 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu’nun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olunduğunu gösterir belge,
4- İlgilinin Dairesince onaylanmış sicil özeti,
5- Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

Kaynak

Haberi Oyla
[Oy Sayısı: 0 Ortalama: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir