Manisa Saruhanlı’da 3150 m² zeytinlik hissesi icradan satılıktır (çoklu satış) | Kamu İcra İlanları

0
7
SARUHANLI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

icra ve ihale ilanları

T.C.
SARUHANLI
İCRA DAİRESİ
2018/211 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Manisa İl, Saruhanlı İlçe, 127 Parsel, Gümülceli Mahalle, Kabristan mevkii , Taşınmaz derin profilli kumlu-tınlı toprak yapısında,%1-1,5 eğimde, kuru tarıma uygun özelliklerde , yüzey eğimi ile toprak derinliği itibariyle üzerinde yöre ortalamasında ürün alması mümkün olabilecek bitkisel üretim yapılabilir özelliklerde,zeminde doğusundaki 3.150 m2 lik kısmında 12-15 yaşlarında düzenli dikili ağaçların bulunduğu zeytinlik, batısındaki 3.150 m2 lik kısmı ise tarla tarımı amaçlı kullanılan geneli itibariyle zeytinlik ve tarla vasfında tarım alanıdır. Gümülceli mahalle yerleşim alanına, bu mahallenin güneybatı tarafında kalmak üzere 500 metre mesafede ve her koşulda ulaşılabilir konumludur. Borçlunun ½ hissesi mevcuttur.
Adresi : Gümülceli Mah. Kabristan Mevkii Saruhanlı / MANİSA
Yüzölçümü : 3.150 m2 borçlu hissesi
Arsa Payı : –
İmar Durumu : İmar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 43.312,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : –
1. Satış Günü : 09/08/2019 günü 10:30 – 10:40 arası
2. Satış Günü : 03/09/2019 günü 10:30 – 10:40 arası
Satış Yeri : Saruhanlı İcra Müdürlüğü Hükümet Konağı K:4 Saruhanlı-Manisa
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Manisa İl, Saruhanlı İlçe, 2290 Parsel, Gümülceli Mahalle, Köy içi mevkii, Parsel 2482 nolu parselin kuzey kısmında kalmakta, parsel içerisinde herhangi bir bina bulunmamakta, çevresinde kısmen yapılaşmalar tamamlanmış, parselin kuzey kısmının bir bölümü park alanı olarak ayrılmış,ayrıca yine 7 m.lik kısmı da yol olarak ayrılmıştır.Çarşı merkezine ve Çarşı Camisine 200 metre mesafededir. Borçlunun 1/3 hissesi mevcuttur.
Adresi : Gümülceli Mah. Köyiçi Mevkii Saruhanlı / MANİSA
Yüzölçümü : 196 m2 taşınmaz tamamı
Arsa Payı : –
İmar Durumu : İmar planı içerisinde Serbest nizam 2 kat olarak planlanmış.
Kıymeti : 9.800,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : –
1. Satış Günü : 09/08/2019 günü 10:50 – 11:00 arası
2. Satış Günü : 03/09/2019 günü 10:50 – 11:00 arası
Satış Yeri : Saruhanlı İcra Müdürlüğü Hükümet Konağı K:4 Saruhanlı-Manisa
———————————————————————————————————————–
3 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Manisa İl, Saruhanlı İlçe, 2482 Parsel, Gümülceli Mahalle, Köy içi mevkii,Parsel Gümülceli mahallesinin kuzey doğu kısmında ve Meriç sokak üzerinde bulunmaktadır. Parsel içerisinde herhangi bir bina bulunmamakta, çevresinde kısmen yapılaşmalar tamamlanmıştır.Çarşı merkezine ve Çarşı Camisine 200 metre mesafededir. Borçlunun 1/3 hissesi mevcuttur.
Adresi : Gümülceli Mah. Köy İçi Mevkii Saruhanlı / MANİSA
Yüzölçümü : 184 m2 taşınmaz tamamı.
Arsa Payı : –
İmar Durumu : İmar planı içerisinde Serbest nizam 2 kat olarak planlanmış.
Kıymeti : 9.200,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : –
1. Satış Günü : 09/08/2019 günü 11:10 – 11:20 arası
2. Satış Günü : 03/09/2019 günü 11:10 – 11:20 arası
Satış Yeri : Saruhanlı İcra Müdürlüğü Hükümet Konağı K:4 Saruhanlı-Manisa
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/211 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, 7- Tebliğat yapılamayan ilgililere İİK 127 mad gereği ” gazete veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebliğat yerine geçer ” hükmü ilan olunur.14/06/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın Yayın Kurumu