Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Teknik Eleman alım ilanı

0
56

KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ TEKNİK ELEMAN ALIM İLAN

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 715 sayılı Oluru gereği 2011 yılı içerisinde Elazığ İli Merkezinde uygulamaya konulan ‘‘Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi’’ kapsamında projede istihdam edilmek üzere 1 adet teknik eleman alınacaktır.
Müracaatlar; 22 TEMMUZ – 02 AĞUSTOS 2019 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.
Müracaatı kabul edilen şahıslar için 20 AĞUSTOS 2019 tarihinde yine Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünde Proje Yürütme Kurulu tarafından mülakat yapılacaktır.
İlgililere duyurulur.

Projede Çalışacak Teknik Elemanda Aranacak Şartlar :

 1. TC vatandaşı olması ,

 2. Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi, zootekni ile veteriner fakülteleri öncelikli olmak üzere meslek yüksek okullarının ziraat ve veteriner bölümlerinden mezun olması, (küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştirme ve ıslahı konusunda yüksek lisans ve doktora yapmış ve yapıyor olması tercih sebebidir),

 3. Askerlikle ilişkisinin bulunmaması,

 4. Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması,

 5. Kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olması,

 6. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması (projede kullanabileceği araca sahip olması tercih sebebidir),

 7. İstihdam edilecek alan dışında hiçbir işte çalışmıyor olması,

 8. Projenin yürütüleceği il veya ilçede ikamet etmesi, (proje metaryalinin yoğun bulunduğu yerleşim yerinde ikamet etmesi tercih sebebidir).

Müracaatta İstenecek Belgeler :

 1. Müracaat Dilekçesi,

 2. Diploma / Çıkış belgesinin tasdikli sureti,

 3. Nüfus Cüzdan Sureti (onaylı-fotoğraflı),

 4. Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,

 5. İkametgah Belgesi,

 6. Sürücü Belgesi,

 7. Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi,

 8. Sabıka Kaydı,

 9. Sağlık Raporu.

Mahmut SEZER
Elazığ Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri
Birliği Yön. Kur. Başkanı

ilan kaynağı