Keşan Belediyesi sözleşmeli memur alıyor

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIM İLANI

Keşan Belediye Başkanlığınca 1 (bir) adet Mühendis (İnşaat Mühendisi), 1 (bir) adet Mimar 1 (bir) adet Peyzaj Mimarı olmak üzere toplam 3 (üç) adet Sözleşmeli Memur İstihdam edilecektir.
Başvuruların 15 Eylül 2020 tarihine kadar Keşan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.
BAŞVURU ŞARTLARI:
İlan edilen unvanlara başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olması gerekmektedir.

 1. Türk Vatandaşı olmak
 2. Kamu Haklarından mahrum bulunmamak
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 1. Askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 2. Görevini devamlı yapmasını engel olabilecek beden ve akıl sağlığı bulunmamak

ÖZEL ŞARTLAR :

 1. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
 2. Keşan’da ikamet ediyor olmak
 3. Mesleği ile ilgili tercihen 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak
 4. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesi
 3. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan
 4. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan
 5. Sürücü Belgesinin fotokopisi
 6. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (1 adet başvuru dilekçesine yapıştırılacak )
 7. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi (sadece bir kadro için başvuruda bulunabilir)

Mustafa HELVACIOĞLU
Belediye Başkanı

Kaynak

Ahmet G.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here