Karacabey/Sırabademler’de 116 m² daire icradan satılıktır | Kamu İcra İlanları

0
5
KARACABEY SULH HUKUK MAHKEMESİ

icra ve ihale ilanları

T.C.KARACABEY
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İli Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 172 ada 194 Parsel, zemin kat 1 nolu bağımsız bölümde tapuya kayıtlı, 188,50 m² alanlı, mesken vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır.Yaklaşık 26 yıllık betonarme bir yapıdır. Dava konusu mesken zemin katta olup girişte 17,22 m² hol, 1,50 m² tuvalet, 5,88 m² banyo, 14,00 m² oturma odası, 12,95 m² mutfak, 14,61 m² salon, 11,84 m² oturma odası olmak üzere toplam brüt 116,00 m² alana sahiptir. Mutfakta sadece tezgah olup dolap bulunmamaktadır. Pencere doğramaları pvc esaslı, kapılar ise ahşaptır. Doğalgaz kombili, duvarlar sıvalı ve boyalı, oda zemin kaplamaları marley olup asansörsüzdür. Lüks ve 1. sınıf inşaat özellikleri taşımamaktadır.
İmar Durumu : Parsel Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumuna göre; konut bölgesinde, bitişik nizam, 4 kata imarlıdır.
Kıymeti : 85.000,00 TL,KDV Oranı : %1,Yüzölçümü : 188,50 m2
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 18/07/2019 günü 11:30-11:35 arası,
2.Satış Günü:19/08/2019 günü 11:30-11:35 arası
Satış Yeri : Tevzi/VezneYazı İşleri Müdürlüğü Odası-Karacabey/BURSA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/06/2019.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın Yayın Kurumu