Kamerun Bayraklı Genel Kargo Gemisinin Bulunduğu Yerde Satışı ve Sökümüne Dair İhale İlanı

YALOVA LİMAN BAŞKANLIĞI

 

YALOVA LİMAN BAŞKANLIĞI’NDAN
ALPHONSITO (IMO NO: 7808619 ) İSİMLİ KAMERUN BAYRAKLI GENEL KARGO GEMİSİNİN BULUNDUĞU YERDE SATIŞI VE SÖKÜM BÖLGESİ DIŞINDA SÖKÜMÜNE DAİR İHALE İLANI

Yalova ili Altınova ilçesi tersaneler bölgesinde Karsan Tersanesi önünde devrik vaziyette bulunan 1978 inşa tarihli 65,82 m boy 10,72 m en ve 5,1 m derinlikteki 1010 GRT ‘lik 7808619 IMO numaralı Kamerun bayraklı ALPHONSITO isimli genel kargo gemisi mevcut haliyle bulunduğu yerde 618 Sayılı Limanlar Kanunu uyarınca, 2886 Sayılı Kanuna göre Açık Teklif Usulü ile satışı ve sökümü yapılacaktır.

İhaleye ilişkin Şartnameler ile söküm olacak olan gemiye noterce düzenlenecek olan Taahhütname örneği ve Banka Garanti/Teminat Mektubu örneğinden oluşan İhale Dökümanları; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin Vakıfbank Emek Şubesinin TR40 0001 5001 5800 7306 9032 98 IBAN nolu hesabına, “İhale Dosya Bedeli” açıklaması ile yatırılan 100,00 (Yüz Türk Lirası) TL’lik dekontun teslimi karşılığı Yalova Liman Başkanlığından (Süleyman Bey, Cengiz Koçal Cd No:64, 77100 Yalova Merkez/Yalova) temin edilecektir.
İhale; Yalova Liman Başkanlığında (adres yukarda) Toplantı Salonunda 21.08.2020 tarihinde saat 14:00’da Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
İhale konusu geminin Tahmini Satış Bedeli 375.000,00 (Üçyüzyetmişbeşbin Türk Lirası) TL. ve Geçici Teminat miktarı ise 11.250,00 (Onbirbinikiyüzelli Türk Lirası) TL. dir.
İhaleye Katılabilmek için;

  1. Tüzel kişiliğin; vergi numarası, iletişim (telefon, gsm, mail, faks) ve adres bilgileri ile gerektiğinde iade edilecek olan tutarlar için tüzel kişilik adına kayıtlı banka IBAN numaralarını belirtir yazılı beyanın,

  2. İhale dosya bedelinin yatırıldığına dair banka dekontunun (internet işlemlerinde banka kaşeli) aslı,

  3. Geçici Teminatın yatırıldığına dair banka dekontunun (internet işlemlerinde banka kaşeli) aslı,

  4. Şartnamelerde belirtilen GARANTİ TEMİNAT ‘larına ilişkin 450.000,00 (Dörtyüzellibin Türk Lirası) Tl’lik Banka Teminat Mektuplarının aslı veya bu miktar nakit paranın Şartnamenin 4. Maddesinde belirtilen hesaba açıklamada garanti teminatı olarak belirtilen geminin ismi ile yatırıldığına ilişkin banka dekontunun (internet işlemlerinde banka kaşeli) aslı,

  5. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

  6. Tüzel kişiliği temsil edenin noter tasdikli imza sirküleri örneği,

  7. İhaleye vekâleten iştirak edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

  8. Vergi Levhasının fotokopisinden (Aslı, iade edilmek üzere ibraz edilecektir), oluşan dosyanın eksiksiz olarak 19.08.2020(ihaleden 2 gün önce) tarihi mesai saati bitimine kadar Yalova Liman Başkanlığına (adres yukarda) teslim edilecektir.

İlan Olunur.

İCRA İLANLARINI FACEBOOK’TAN TAKİP EDİN.

 

Kaynak

Ahmet G.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here