İzleme kurulu üyeliğine görevlendirme yapılacaktır

AMASYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

T.C.
AMASYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
İLAN

4861 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Kanunu ve Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, Amasya Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, Amasya Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kuruluna 5 adet asıl ve 3 adet yedek üye seçimi yapılacağından, aşağıdaki şartlara durumları uygun olanların 12/08/2020-21/08/2020(dahil) tarihleri arasında dilekçe, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, sabıka kaydı, diploma ile mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalıştıklarına ilişkin belge ile birlikte Amasya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına müracaat etmeleri ilanen duyurulur.

İZLEME KURULU ÜYELERİNDE ARANILAN ŞARTLAR (Madde 3) İzleme Kurullarına Üye seçilebilmek için 14/07/1965 tarihli Devlet Memurları Kanununda öngörülen Genel Şartlara ek olarak aşağıdaki niteliklere sahip olmak; 1-) Otuzbeş (35) yaşını doldurmuş olmak, 2-) Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak, 3-) Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak, 4-) Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak,

İZLEME KURULLARINA SEÇİLEMEYECEK OLANLAR (Madde 4)
1-) Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olanlar, 2-) Görev yapacakları Ceza İnfaz Kurumları veya Tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar görenler, 3-) Görev yapacakları Ceza İnfaz Kurumları veya Tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece hısımlık ilişkisi bulunanlar.

Kaynak

Ahmet G.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here