HSK 2019 Yılı Memur Alımı Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı

0
22
HSK 2019 Yılı Memur Alımı Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı

Hakimler ve Savcılar KuruluHSK” tarafından Kurul bünyesinde çalıştırılmak üzere sözlü sınava tabi tutulanlara ilişkin nihai başarı listesi açıklandı. HSK 25 kamu personeli memur alımı kapsamında sözleşmeli büro personeli sözlü (mülakat) sınav sonuçlarına aşağıdaki bağlantılardan direkt erişim sağlayabilirsiniz.

Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte en geç on beş (15) gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İnsan Kaynakları Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmekte olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Atanma hakkını kazananlardan, öngörülen niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların atamaları yapılmayacaktır.

HSK MEMUR ATAMASINA ESAS İSTENEN BELGELER

Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya Genel Sekreterlikçe ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya Genel Sekreterlikçe onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belgenin aslı veya Genel sekreterlikçe onaylı örneği,

Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına, adli sicil ve erkek adaylar yönünden askerlik bakımından sakıncasının bulunmadığına dair yazılı beyanı,

Altı adet vesikalık fotoğrafı,

Mal bildirim beyanı,

KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı

Gerekli öğrenim şartını taşımayanlar için bilgisayar veya daktilo sertifikası istenmektedir.

HSK personel alımı asıl ve yedek listeler için TIKLAYINIZ.

MyMemur