Hatay/Antakya’da işyeri icradan satılıktır | Kamu İcra İlanları

0
4
HATAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

icra ve ihale ilanları

T.C.
HATAY
İCRA DAİRESİ
2016/35292 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:Hatay ili Antakya ilçesi 1.mıntıka şükrü kanatlı mah kain 1990 ada 8 parsel de kayıtlı arsa nitelikli ana taşınmazda 1.bodrum 6 nolu bağımsız bölüm
Ana Gayrimenkulün Özellikleri:
Söz konusu taşınmazın yer aldığı bina, 2 borum kat + zemin kat + 3 adet normal kat + açtı arası piyesinden ibaret ve betonarme karkas niteliğindedir. Yapı yaklaşık 1 yıllıktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre 3. Sınıf B Grubu yapılardandır. Dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Bina asansörlü ve kaloriferlidir. 1. Bodrum katta yer alan dükkanlar yol kotundan 1,60m aşağıdadır.
1.Bodrum Kat 6 Nolu Bağımsız Bölümün Özellikleri:
Söz konusu taşınmaz, apartmanın 1.bodrum katında yer almaktadır. Tek odalı olup ön cephesi alüminyum doğrama camekânlıdır. Yerler seramik döşeme kaplaması ile kaplıdır. İçi ve dışı sıvalı ve boyalıdır. İşyeri net alanı net 20,00m2 dir. Dava konusu işyeri Selim Çelenk Sokağına cepheli olup Güney cephelidir.
Adresi : Hatay İli, Antakya İlçesi, 1. Mıntıka/General Şükrü Kanatlı Mahallesi, Hakkı Dedebeyoğlu Sokak, Dış Kapı No:18,1. Bodrum kat, bağımsız bölüm no:6 (işyeri)
İmar Durumu : Antakya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.01.2019 tarih ve 384 sayılı yazısı ekinde yer alan ve Hatay İli, Antakya İlçesi, 1. Mıntıka/General Şükrü Kanatlı Mahallesinde kain, 1990 ada, 8 parsel nolu taşınmazı da içeren imar planı örneğinde, söz konusu taşınmazın Ayrık yapı nizamında 4 kata izinli olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 65.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/07/2019 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü : 21/08/2019 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu – Hatay Adalet Sarayı, Akasya Mah. Çevreyolu Cad. No:32 ANTAKYA / HATAY
——————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/35292 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/05/2019

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın Yayın Kurumu