Eyüpsultan’da dubleks daire icradan satılıktır | Kamu İcra İlanları

0
5
İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

icra ve ihale ilanları

T.C.İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2019/944 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Eyüpsultan İlçe, 307 Ada, 8 Parsel, ALİBEYKÖY Mahalle/Köy, üzerindeki ev Ali Binat Elitok’ a ait Mevkii, 10 Nolu Bağımsız Bölüm Dava konusu taşınmazın bulunduğu mevkiye gelinmiş olup, mevcut çap yardımı ile 1/1000 ölçekli Hali Hazır Haritası üzerindeki durumu tespit edilen parselin, paftanın fiili durum üzerinden araziye uygulanması neticesinde yerine ve Harita ( Plan ) Örneği’ ne şeklen uyduğu anlaşılmıştır.Değerlemeye konu taşınmaz; İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 307 Ada, 8 Parsel sayılı Orbay Sokak No=39 adresinde kain olup, 2 bodrum, zemin, 3 Normal Katlı betonarme binanın 3. Katrnda olan taşınmazda tarafımızdan yapılan inceleme sonuçlan aşağıda açıklanmıştır. Bina dışı mantolama yapılarak, kompozit dış cephe kaplaması ile kaplanmıştır. Tüm pencereler PVC doğrama yapılmıştır. Ana giriş kapısı 1.5 kanat kompozit kaplama çelik kar kaslı kapıdır. Zemin kattan sokak kotundan 6 basamakla giriş yapılmaktadır. Giriş ve merdiven basamakları mermer kaplamadır. Merdiven korkulukları alüminyum boru profilden yapılmıştır. Takipkonusu 10. No.lu daire 3. Normal kattadır. Daire çelik kapılı olup, içten dubleks olarak kullanılmaktadır. Girişte 1 oda, salon, mutfak, banyo- wc olup, üst kata ahşap doğrama merdiven ile çıkılmaktadır. Salon ve oda zeminleri laminat parke, duvarları saten boya olup, mutfakta tezgah granit, dolaplar laminat kapaklıdır. Zemini ve duvarlan tavana kadar seramik kaplıdır. Banyo- wc de zeminler ve duvarlar tavana kadar seramik kaplı olup, ayaklı lavabo, klozet ve sürgülü kapılı köşe duş kabinli duş teknesi mevcuttur. Koridor zemini de seramik kaplıdır. Bu kat 55m2 alanlı olup üst kata çıkıldığında hol, banyo-wc ve sağda ve solda birer oda olmak üzere toplam 2 oda vardır. Oda zeminleri laminat parke kaplı olup, duvar ve tavanlar vernikli ahşap lambri kaplamadır. Banyo-wc de zeminler ve duvarlar tavana kadar seramik kaplı olup, ayaklı lavabo, klozet ve sürgülü kapılı köşe duş kabinli duş teknesi mevcuttur. Toplam brüt alanı 100m2 dir. Daire doğalgaz kombi kat kaloriferlidir.
İMAR DURUMU :Eyüp Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 804,99 sayılı yazısı üzerinde, Kıymet Takdirine konu edilen Eyüp ilçesi, Alibeyköy Mahallesi, 307 Ada, 8 parsel sayılı yerin 19,03,2005 1.1, li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında Hmax:12,50m Taks: 0,42 yapılanmalı Konut Alanında kısmen de yolda kaldığı bildirilmiştir.
Adresi : İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mah., 3. Kat 10. Nolu bağımsız bölüm , Yüzölçümü : 194,97 m2 ,
Arsa Payı : 21/200,
Kıymeti : 450.000,00 TL,
KDV Oranı : %1,
Kaydındaki Şerhler: Otopark bedeline ilişkin taaahhütname bulunmaktadır, diğer kayıtlar tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 23/10/2019 günü 13:30 – 13:40 arası
2. Satış Günü : 27/11/2019 günü 13:30 – 13:40 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda –
———————————————————————————————————————–
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2’si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/944 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/08/2019 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın Yayın Kurumu