Ekonomik ömrünü doldurmuş iş makineleri ihale ile satılacaktır

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Karayolları Genel Müdürlüğü 8.Bölge Müdürlüğü
ELAZIĞ

1- Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Makine parkında bulunan kayıttan düşmüş ekonomik ömrünü doldurmuş ancak ekonomik değeri olan İş Makinelerinin (Silindir, kamyon, yükleyici ve kaynak makinesi, 502 adet yedek) satışının yapılaması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Arttırma ile İhaleye çıkılacaktır.

2- Bu işe ait dosyalar ve şartnameler Saat: 08:30- 16:30 arası Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Başmühendisliğinden temin edilebilir. Satışa çıkan söz konusu araçların idareden izin alarak özel teknik şartnamede belirtilen idarenin belirlemiş olduğu yetkililerle birlikte görülüp ihaleden sonra iş makinesi ve araçların belirtilen arızalarının dışında herhangi bir arıza beyanı edilip hak iddia edilmeyecektir.

3- İhale öncesi İş Makinelerini (Silindir, kamyon, yükleyici ve kaynak makinesi, 502 adet yedek) görmek isteyenler idarece görevlendirilecek Karayolları personeli gözetiminde yapabilecektir. İhale sonrası teslim tutanakları imzalanarak teslim edilecektir. (Satış Listesinde bulunan araçların tamamı Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Sahasındadır.)

4- İhaleye katılmak isteyen kişiler teklifte bulunacakları İş Makineleri aracın, % 3 (Yüzde Üç) tutarındaki Geçici Teminatların Karayolları 8. Bölge Muhasebe Müdürlüğüne makbuz mukabilinde yatıracaklardır. Teminatların Banka Mektubu olması halinde limit içi süresiz olacaktır. Satış sonrası, İş Makineleri ve aracın % 18 KDV, % 09,48 Tahakkuk Tutarı ve % 05.69 Karar Pulu tutarlarını Karayolları 8. Bölge Muhasebe Müdürlüğüne makbuz mukabilinde yatıracaklardır.

5- Açık Teklif usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin;
4.1. İhale tarihine göre 6 ay içendi alınmış iş veya ikametgah adreslerini gösterir bir belgeyi;
4.2.Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekaletname örneği ve tüzel kişili temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneği;
4.3. Tebligat adresinin, iş veya ikametgah adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda, tebligat adreslerini gösterir belgeyi;
4.4. Teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu;
İbraz etmeleri şarttır.

6- Ekli Listede Belirtilen TCK No’su, Markası, Modeli ve Model yılı yazılı olan İş Makinelerinin 13/02/2020 Tarihinde saat: 10:00 başlayacak ve satışı yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. İlan olunur.
Eki : 1 Adet Satış Listesi

KARAYOLLARI 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE PARKINDA OLUP KAYITTAN DÜŞMÜŞ İÇ GENELGEYE GÖRE SATIŞI YAPILACAK İŞ MAKİNELERİ, ARAÇ, EKİPMAN VE YEDEK PARÇALARIN SATIŞ BEDEL LİSTESİ
Sıra No TCK Markası Cinsi Modeli Model Yılı Fiyat (TL) Açıklama
1 86-8362 Silindir Vibrasyonlu Bomag,BW212D 1986 18.000,00 Vibrasyon pompası arızalı, Vibresyon yapmıyor. Vibrasyon mili kırık,Tamburlar çatlak,motor arızalı
2 90-1739 Man Ekipmanlı Dam. Kamyon 26262 1990 45.000,00 Şanzıman arızalı, Volant Muhafazası kırık, Şasi eğri, şanzıman bağlantı takosları kırık, ara şanzıman arızalı
3 83-9438 Kaynak Makinesi KDZ315 1983 4.000,00 Motor Arızalı
4 75-3527 Catarpiller Las.Tek.Yük. 920 62K 1975 25.000,00 Motor Arızalı
5 75-3525 Catarpiller Las.Tek.Yük. 920 62K 1975 25.000,00 Motor Arızalı
6 Landrover, İnternatıonal D120, F2070 araçlara ait İhtiyaç fazlası ölü stok malzeme (Toplam 502 Parça) 3.582,62

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir