Ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar satılacaktır

DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz hizmet birimlerinde kullanılmakta iken ekonomik ömrünü tamamlamış ve hizmet konusu kalmayan , trafikten çekme belgeli 10 adet ve trafikte kaydı bulunan 4 adet toplamda 14 araç ; 2886 sayılı yasanın 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

NO MODEL YILI CİNSİ MARKA BULUNDUĞU YER DURUMU MUHAMMEN BEDELİ (TL)
(KDV HARİÇ)
GEÇİCİ TEMİNATI
(% 3)
1 1996 TRAKTÖR FİAT 60-56 BELEDİYE ŞANTİYESİ TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR. 7.500,00 225,00
2 1999 TRAKTÖR BAŞAK 2073 SH BELEDİYE ŞANTİYESİ TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR. 7.500,00 225,00
3 1992 TRAKTÖR STEYR 8073-70 BELEDİYE ŞANTİYESİ TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR. 7.500,00 225,00
4 1996 TRAKTÖR FİAT 55-56 BELEDİYE ŞANTİYESİ TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR. 7.500,00 225,00
5 1994 TRAKTÖR FİAT 55-56 BELEDİYE ŞANTİYESİ TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR. 7.500,00 225,00
6 1990 OTOMOBİL MERCEDES BELEDİYE ŞANTİYESİ TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR. 4.500,00 135,00
7 1985 KAMYON DODGE AS600 BELEDİYE ŞANTİYESİ TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR. 7.500,00 225,00
8 1992 OTOMOBİL RENAULT
CONCORDE
BELEDİYE ŞANTİYESİ TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR. 2.500,00 75,00
9 1993 ÇÖP KAMYONU IVECO BELEDİYE ŞANTİYESİ TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR. 7.000,00 210,00
10 1988 KAMYONET LEYLAND BELEDİYE ŞANTİYESİ TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR. 3.750,00 112,50
11 2000 OTOMOBİL TOFAŞ KARTAL BELEDİYE ŞANTİYESİ ÇALIŞIR DURUMDA 8.000,00 240,00
12 1990 KAMYON DESOTO BELEDİYE ŞANTİYESİ ÇALIŞIR DURUMDA 9.000,00 270,00
13 1995 KAZICI YÜKLEYİCİ JCB BELEDİYE ŞANTİYESİ ÇALIŞIR DURUMDA 12.500,00 375,00
14 1992 GREYDER GREYDER BELEDİYE ŞANTİYESİ ÇALIŞAMAZ DURUMDA 11.000,00 330,00

1-Listenin 1,2,3,4 ve 5. Sırasındaki traktörlerin ihalesi 11/02/2020 salı günü saat 10:00 da 10 ar dakika ara ile Defne Belediyesi Çekmece nikah salonunda,18/02/2020 tarihinde 6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 sıraya kadar yazılı bulunan 9 araç ve iş makinesi ise 18/02/2020 Salı günü saat 10:00 da 10ar dakika ara ile Defne Belediyesi Çekmece nikah salonunda yapılacaktır.
2-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenen belgeler,
– Başvuru Dilekçesi, Nüfus cüzdan sureti , İkametgah belgesi, Teminat alındı belgesi, Belediyeden borcu yoktur belgesi,
-Tüzel kişi ise ihalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, noter tasdikli ihalenin yapıldığı yıl tarihli imza sirküleri, ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
-Vekaleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri,
-Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi
3-Şartname belediyemiz ilan panosundan ve Belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ihale servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığında satın alınabilinir.
4- İhale evraklarını son teslim tarihi ilk 5 sıradaki traktörler için 11/02/2020 tarihi saat 10:00 geriye kalan 9 araç ve iş makinesi için 18/02/2020 tarihi saat 10:00 dur.
5- İstekliler her araç için 1.000,00 TL güvence bedeli yatırmak zorunda olup ilgili dekontu ihale zarflarında sunacaklardır. İhale uhdesinde kalmayan istekliye güvence bedeli iade edilip, ihale uhdesinde kalan isteklinin güvence bedeli araç bedelinden düşülecektir.

İlan olunur.

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir