Düzeltme ilanı ILN01006793 ihale

0
7
ÜMRANİYE E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

icra ve ihale ilanları

DÜZELTME İLANI

Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

İhale Kayıt Numarası* : 2019/267788
1-İdarenin
a) Adresi : İnkilap mah. Küçüksu Cad. No: 267/B
b) Telefon ve Faks Numarası : 216 632 22 03 – 216 632 43 48
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : umraniyeetcik@adalet.gov.tr
2-İhale Konusu Yapım İşinin
a) Adı
b) İhale Tarih / Saat

: 2019 yılı Sebze ve Meyve Alımı İhalesi (2)
:
3-Düzeltmeye Konu İlanın
Yayımlandığı Kamu İhale Bülteni
Tarihi
: 12.06.2019
4-Düzeltilen Madde ve/veya
Maddeler
: 3. b) (İhale Tarihi ve Saati)
01.06.2019 tarihinde Son Saat Gazetesinde yayınlanan ve 26.06.2019 saat 10:00 da yapılacak Sebze ve Meyve İhale ilan tarihi ve saati 04.07.2019 saat 10:00 olarak değiştirilmiştir.

Basın Yayın Kurumu