Düzeltme ilanı ILN00976269 icra gayrimenkul | Kamu İcra İlanları

0
10
İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

icra ve ihale ilanları

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2018/1270 ESAS
DÜZELTME İLANI

Müdürlüğümüz dosyasından; İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mah. 232 Ada, 5 Parsel sayılı 155,00 m2 yüzölçümlü ”KARGİR APARTMAN” nitelikli ana taşınmazın tamamı satışa çıkarılmış olup, 25.03.2019 Tarihli satış ilanında taşınmazın 1. Satış günü olan 02/07/2019 tarih ve 14:00 – 14:10 saatleri ile 2. Satış tarihi olan 02/08/2019 tarih ve 14:00 – 14:10 saatleri arasında yapılacak olan ihaleye ilişkin olarak ihale sonucunda ihale bedeli üzerinden %18 oranında K.D.V. alınacağı ilan edilmiş ise de; 21.03.2019 Tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre KDV oranı, 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince, satış sonrası taşınmazın satış bedeli üzerinden % 8 K.D.V. alınacağına ilişkin iş bu düzeltme ilanı tavzihen, ilan olunur.10/06/2019

Basın Yayın Kurumu