Denizli/Çal’da 3 adet dükkan belediyeden satılıktır

0
1
ÇAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

icra ve ihale ilanları

ÇAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSABEY MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ 9364 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN 3 ADET DÜKKAN SATIŞ İHALE İLANI

1- Mülkiyeti belediyemize ait İsabey Mahallesi 9364 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 3 adet dükkan 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle ihale ile satışa yapılacaktır. KDV hariç muhammen bedel ve ihale bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
S.N. Mahallesi Bağ.Böl.No Yüzölçümü(+-2m²) İhale Günü İhale Saati Muh.Bedeli Geç.Temi.
1. İsabey Mah. 1 80.00 m² 17.09.2019 10:15 101.000,00 TL 3.100,00TL
2. İsabey Mah. 3 40.00 m² 17.09.2019 10:20 50.000,00 TL 1.500,00TL
3. İsabey Mah. 4 40.00 m² 17.09.2019 10:25 50.000,00 TL 1.500,00TL
2- İhaleye katılacak olanların Geçici teminatı ihale saatinden önce belediye veznesine yatırmak zorunda olup İhaleye ait kesin teminat ihaleden sonra belediyemiz veznesine yatırılacaktır.
3- İhale 17.09.2019 Salı günü yukarıda belirtilen saatlerde belediye binasında encümen huzurunda yapılacaktır. İştirak olmaması halinde (15 gün sonra) 01.10.2019 Salı günü aynı yer ve saat yapılacaktır. Yine yapılamaması durumunda pazarlığa bırakılacaktır.
4- İşyeri ihale bedeli ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde belediyemizce tahsil edilecektir.
5- İhaleden doğacak bilumum masraflar ihaleyi alana aittir.
6-Belediye Encümeni ihaleyi haddi layık bulmadıkça yapıp yapmamakta serbesttir.
7-İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde belediye yazı işlerinde görülebilir.
8- İhaleye katılacak olanların aşağıdaki belgeleri ihale saatinden önce belediyemize teslim etmek zorundadır.
a) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
b) İkametgâh Kâğıdı.
c) Geçici Teminat Makbuzu.

Fethi AKCAN
Belediye Başkanı

Basın Yayın Kurumu