Değirmenayvalı Belediyesine ait 2017 Model Toyota Corolla satılacaktır

DEĞİRMENAYVALI BELEDİYE BŞK.

 

İLAN
AFYONKARAHİSAR MERKEZ DEĞİRMENAYVALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 03 DA 415 PLAKALI ARACIN SATIŞI İÇİN
İHALE İLAN METNİ

SATIŞI YAPILACAK ARAÇLARIN
Sıra
No
Dosya
No
Bulunduğu
Yer
Fiili
Durumu
Markası Modeli Marka
Cinsi
Plakası Tahmin
Edilen Bedel(TL)
Geçici
Teminatı
(TL)% 10
İhalenin
Tarih Saati
1 1 DEĞİRMENAYVALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Araç Faal TOYOTA COROLLA 2017 R.Otomobil 03 DA 415 120.BİN.TL+% 18
Kdv
3.600,00
TL
24/09/20

14:30

Yukarıda nitelikleri tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen Afyonkarahisar Merkez Değirmen ayvalı Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan Değirmen ayvalı taşımacılık ltd şti e ait 1 adet taşınır mal (araç ) satış İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesi gereğince Açık teklif usulü ile (Açık artırma) ile belirtilen tarih ve saatte Değirmen ayvalı Belediyesi hizmet binasında teşekkül edecek Belediye Encümenimiz huzurunda satışı yapılacaktır.
1-İhale ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Başkanlığı bedelsiz olarak yazı işleri müdürlüğünden alınabilir
2-İhaleye İştirak edeceklerin Nüfus Hüviyet cüzdanı suretini (TC kimlik no ile birlikte)Kanuni İkametgah
Belgesini,Geçici İhale teminatı makbuzlarını,İhaleye katılma dilekçesini tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş belge imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri;Kamu tüzel kişilerin ise ayrıca tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Değirmenayvalı Belediyesi Muhasebe servisine vermeleri zorunludur.
3- Yukarıda belirtilen Aracın satış bedelinin Araç İhalesi üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler hafta tatili dahil 30.gün içinde İhale bedelini ve KDV sinin tümünü peşin ödeyeceklerdir.
4- Aracın satışı ile ilgili olarak KDV ve her türlü vergi resim ve harç vb. Alıcısına aittir
5-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

6-İhale için talipli gelmediği taktirde ihale tarihinden 30 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı
Şartname ile ihale yeniden yapılacaktır.

İCRA İLANLARINI FACEBOOK’TAN TAKİP EDİN.

 

Kaynak

Ahmet G.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here