Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu üye seçimi

ZONGULDAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

T.C.
ZONGULDAK
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULU ÜYE SEÇİMİNE BAŞVURUDA BULUNACAKLARA İLİŞKİN İLAN

İZLEME KURULU ÜYELİĞİNE MÜRACAAT EDECEKLERDE ARANACAK NİTELİKLER.

1- Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak.

2- Tıp,eczacılık,hukuk, kamu yönetimi,sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak.

3- Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak.

4- Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Dilekçe,
2-Kimlik Fotokopisi,
3-Diploma Fotokopisi,
4-En az 10 Yıl çalıştığına ilişkin belge,
5-Herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına ilişkin dilekçe,
6-Hükümlü ve tutuklulardan kendi veya ikinci derece hısımları zarar görmediğine ilişkin beyanı,
7-Hükümlü ve tutuklarlardan biri ile aralarında evlilik,vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunmadığına ilişkin beyanı,
8-1 Adet fotoğraf.

BAŞVURU TARİHLERİ
07/09/2020 tarihinde başlayacak olup, 10/09/2020 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Kaynak

Ahmet G.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here