Bergama Küçük Sanayi Sitesinde bina (ahşap atölyesi) icradan satılıktır | Kamu İcra İlanları

0
48
BERGAMA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

icra ve ihale ilanları

T.C.
BERGAMA
İCRA DAİRESİ
2018/526 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bergama İlçe, 714 Ada, 308 Parsel, FEVZİPAŞA Mahalle/Köy, şeytankırı Mevkii,Taşınmaz üzerinde hali hazırda 1. Sanayi 4. Sokağa cepheli, tek katlı betonarme bir yapıdır. Taşınmaz, 714 ada 307 parseldeki bina ile birleşik şekilde Ahşap Atölyesi olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın parsel çekme mesafeleri içerinde bulunan kısmı, batar katlı betonarmedir. İnşaat alanı 220 m² dir. Bu kısmı ön cepheye sıfırdır. Ön cephede otomatik sistemli alüminyum kepenk sistemi bulunmaktadır. Zemin beton kaplı, duvarlar sıvalı ve badanalıdır. Batar kata, taşınmaz içerisinden merdiven boşluğu ayrılmış olduğu, ancak merdiven yapılmadığı, batar kata, bitişik işyerindeki demir konstrüksyonlu merdivenlerle çıkılmakta olup, batarkatta, bir adet ofis ( 25 m² ), antre (25,00 m² ) ve kalan kısım hazır mutfak, kapı vb showroom (170 m² ) olarak kullanılmakta olan üniteler bulunduğu ve batarkat alanının toplam 220 m² olduğu; Çatı taşıyıcı sistemi çelik makas üzeri sandviç panel kaplamadır. Showroomun zemin kaplaması seramiktir. Ofiste, zemin 1. Sınıf laminant kaplama, duvarlar sıvalı boyalı, tavan asma tavandır.
Parselin arka bahçesinin üzeri çelik konstrüksiyon makas taşıyıcı sistem ve üzeri sandviç panel olarak kapatılmış ve tek kattan ibarettir. Zemin beton kaplıdır. Bu kısmın alanı da 130 m² dir.
Zeminde parselin tamamında yapı, batar katta ise, parsel çekme mesafeleri içerisinde yapı bulunmaktadır. Yapı halihazırda, hazır kapı, mutfak, laminant showromu ve montaj atölyesi olarak faaliyet göstermektedir. Yapı genel olarak bakımlı, kullanılabilir niteliktedir. Toplam inşaat alanı 570 m² dir.
Binanın, Bergama Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi şeklinde 04.09.1975 tarihli yapı ruhsatı ile inşaatına başlanmış olup 28.02.1979 tarihli yapı kullanma izin belgesi ile de inşaatının tamamlandığı, Bergama Belediyesinde incelenen arşiv dosyası içerisindeki belgelerden tespit edilmiştir.
Kadastro Müdürlüğünde yapılan incelemede ise taşınmazın, sokak cephesinin 10 m. Ve derinliğinin de 35 m. Olduğu ve cins tashihi yapıldığı belirlenmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan yapı sınıfının II/C grubu olduğu, 35 yaşlarında olan yapının yıpranma oranı ise yaklaşık % 30 olduğu belirlenmiştir.
Taşınmaz, Adnan Menderes Bulvarının 750 m. Güneyinde, Bergama Belediyesinin de 1600 m. Kadar güneydoğusunda, Bergama Belediyesi yerleşim alanı içerisinde ve Bergama Küçük Sanayi Sitesinde konumlu olup, tüm belediye hizmetlerinden faydalanılmakta
Yüzölçümü : 350,00 m2
Arsa Payı : tam hisse
İmar Durumu : İzmir İl, Bergama İlçe, 714 Ada, 308 Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde küçük sanayi sitesi alanında kalmakta olup Hmax 7,50 m 1 katlı yapılaşma kuşullarına sahiptir
Kıymeti : 530.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : ipotek ve haciz kayıtları ve bunlarla ilgili şerhler vardır
1. Satış Günü : 19/06/2019 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü : 18/07/2019 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : BERGAMA ADLİYESİ İCRA ZEMİN KAT KORİDOR BERGAMA İZMİR –
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/526 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın Yayın Kurumu