Başakşehir’de 69 m² 2+1 daire icradan satılıktır | Kamu İcra İlanları

0
2
KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

icra ve ihale ilanları

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ

2019/1402 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu kaydına göre İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Hoşdere Mahallesi,541 ada, 1 parselde kayıtlı, 41.909,85 m2 yüzölçümlü, kat mülkiyetli,7 Bloklu ve Sosyal Donatılı Site ana taşınmaz nitelikli, A1 Blok, 22. kat, 214 bağımsız bölüm no.lu, 98/87298 arsa paylı, mesken bağımsız bölüm nitelikli, tam hissesi adresi Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Tekiner Caddesi, Kınalı Sokak, Spradon Vadi Evleri, A1 Blok, 11D dış kapı no.lu, 214 iç kapı no.lu binanın taşıyıcı sistemi betonarme karkas, yapı nizamı blok nizam olup 3 bodrum kat+zemin kat +30 normal kat olarak inşa edilmiştir. A1 Blokta, 327 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın dış cephesi boyalı ve sıvalı, bina girişinde bulunan lobi salonun ön cephesinde 2 adet camlı alüminyum profilli ana giriş kapısı mevcuttur. Bloğun giriş lobi salonun yer döşemesi, kat sahanlıklarının yer döşemesi ile merdiven basamakları mermer kaplıdır. A1 Blok binada asansörler ve yük asansörü mevcuttur. Dosya konusu A1 Blok, 22. normal katında konumlu, 214 no.lu bağımsız bölüm mesken mimari projesine göre; antre, hol, salon+ açık mutfak, 2 oda, duş, banyo-wc ve balkon hacimlerinden oluşmakta net alanı 69 m2’dir. Antrenin zemini laminant parke kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı boyalıdır. Banyo-wc ve duşun yer döşemesi ve duvarları seramik kaplı, duşakabin tekne, klozet ve banyo dolabı-lavabo bulunmaktadır. Salon+ açık mutfağın zemini laminat parke kaplı, açık mutfak kısmının zemini seramik kaplı olup duvarları sıvalı ve boyalıdır. Açık mutfakta sabit mutfak tezgahı ve eviye mevcut olup tezgah altı ve üstünde mutfak dolapları mevcuttur. Pencereleri pvc ve ısıcamlı imalat olup daire giriş kapısı çelik kapıdır. Isıtma sistemi merkezi doğalgaz ısıtmalı, ısı pay ölçerlidir. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı yaklaşık 8 yıldır. Yapı sınıfı 1. sınıf inşaattır.

İmar Durumu : Başakşehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 07.05.2019 tarih ve E.13556 sayılı yazısına göre; 541 ada, 1 parsel bugün itibariyle, 18.06.2003 onay tarihli “Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe Mevkii, Dereköy Çiftliği Mevkii İlave Uygulama İmar Planı” kapsamında, “A” Lejantlı, Ticaret+ Konut alanı kalmakta olup, Ticaret+Büro+Konaklama Hizmetleri için E:0.50, Konut için E:1,50 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haiz olduğu, ayrıca Beledite arşivinde yapılan incelemede söz konusu blok için 21.09.2011 tarihli ve 320 sayılı yeni yapı ruhsatı düzenlendiği tespit edildiği,
Kayıtlarda yapılan inceleme sonucu, İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Bahçeşehir 2. Kısım (Hoşdere) Mahallesi Tekiner Caddesi (Zafer), 541 ada 1 Parsel sayılı taşınmaz için, maliki olan Ersay OKUMUŞ adına 98/87298 arsa paylı, 1/1 hisseli, 1. Sınıf, 98,47 m2 mesken, A1 Blok 22. Kat 214 no.lu bağımsız bölüm idarece tahakkuk edildiği, bahse konu parselin 2019 yılı arsa m2 birim değeri 1.566,11 TL olup, emlak vergi bildirim sureti yazı ekinde olduğu, bildirilmiştir.
Kıymeti : 425.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : 1 ve 2 derecede ipotek şerhi, Yönetim planı KM çevrilme beyanıileTedaş’ın 99 yıllığınakira şerhi ve TM yeriKablo geçiş güzergahına kira şerhi ve haciz şerhleri
1. Satış Günü : 26/11/2019 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu – Tevfiybey Mah. Halkalı Cad. No:146 Küçükçekmece Adalet Sarayı Giriş Kat İcra Koridoru KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK nun 127 maddesine göresatış ilanı tebliği adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübreztapu kaydındabelirtilen) alakadarlaragönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halide iş bu satış ilanı tebliğ eyiren kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1402 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın Yayın Kurumu