Adana/Seyhan İlçesi’nde 82 m² işyeri icradan satılıktır | Kamu İcra İlanları

0
6
ADANA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

icra ve ihale ilanları

T.C.
ADANA
9. İCRA DAİRESİ

2019/4760 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Tapu kaydı: Adana ili, Seyhan İlçesi, Reşatbey Mah. 935 ada, 3 parsel, (642,00 m2 Arsa üzerindeki, 4/50 arsa payına sahip) Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm, Dükkan nitelikli taşınmazın tam hissesi satılacaktır.
Özellikleri: Adres olarak Reşatbey Mah. 62010 Sokak Emek Apt. Bina No:42 Kat:Zemin No:2 numaralı işyeridir. Binanın normal katları mesken olarak kullanılmakta olup zemin katta 2 adet işyeri ve 1 adet mesken mevcuttur. Değerlemeye konu işyerinin bulunduğu bina açık otoparka sahip olup belediye hizmetleri ve kamunun diğer tüm alt ve üst yapı hizmetlerinden eksiksiz olarak faydalanır durumdadır. Seyhan Tapu Müdürlüğünde incelenen mimari projesine göre zemin kat net 82.00 m2, bodrum eki ise net 80.00 m2 olarak inşa edilmiştir. Değerlemeye konu işyeri zemin kat tek hacim ve wc kullanım alanlı olarak, bodrum katı ise tek hacim olarak inşa edilmiştir. İç teknik özellikleri; giriş kapısı elektrikli kepenk kapı, yer döşemeleri kısmi mermer kısmi olarak parke döşeme, duvarlar plastik boyalı, tavan ise kartonpiyer kaplamadır. İlgili taşınmaz Reşatbey Mahallesi sınırları içerisinde 62010 sokağa cephelidir. Taşınmaz Cumhuriyet Caddesine 150 mt, Atatürk Caddesine 300 mt mesafededir. Ulaşım sıkıntısı olmayıp, şehir merkezine yakın mesafededir.
İmar Durumu: Adana İli Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi 1427 (Eski 935) Ada 3 Parsel MİA Taks: 0,40 Kaks: 2,40 Hmax=Serbest imar özelliklerindedir.
843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince taşınmazın satışında KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.
Kıymeti : 375.000,00 TLKDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 30/09/2019 günü 09:50 – 09:55 arası

2. Satış Günü : 28/10/2019 günü 09:50 – 09:55 arası
Satış Yeri : Turhan Cemal Beriker Bulv. No: 16/A, Adliye Ek-2 Hizmet Binası, Asma Kat, 17/B nolu MEZAT SALONU Seyhan/ADANA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/4760 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

7- İş bu satış ilanı, İİK 127. Maddesi gereğince, satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.18/07/2019

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, önceki uygulamadaki Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın Yayın Kurumu