ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALACAK – SON GÜN 10 ŞUBAT 2020

Adalet Bakanlığından:
50 ADET MÜHENDİS POZİSYONUNA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR
Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek
üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli
ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir grup için ayrı ayrı boş bulunan
pozisyonun 5 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı
sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 50 adet Mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel
alınacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) 2018

 • KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 60
  puan almış olmak,
  c) En az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak. (ilgili bölümler aşağıda
  belirtilmiştir)

B-ÖZEL ŞARTLAR

 1. GRUP
 2. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
  Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
  Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Yazılım
  Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
  dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda (başvuru tarihi itibarıyla) en az 6
  ay tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
 4. JAVA platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi/tecrübeye sahip olduğunu
  belgelemek,
 5. Tercihen;
  a. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,
  b. RDBMS veri tabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel seviyede
  SQL bilgisine sahip olmak,
  c. ORM araçlarını kullanarak proje gerçekleştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,
  d. Java Swing ile arayüz programlama konusunda bilgi sahibi olmak,
  e. Raporlama araçlarından (Style Report, Jasper Report vb) en az birinde bilgi sahibi
  olmak,
  f. SOAP ve REST Web Servis mimarilerinde bilgi sahibi olmak,
  g. Web Frameworkleri (Spring MVC, Struts, Vaadin, JSF vb) konusunda bilgi sahibi
  olmak,
  h. JavaScript Frameworkleri (Angular, React vb) konusunda bilgi sahibi olmak.
  2.GRUP
 6. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
  Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
  Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım
  Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği veya Matematik
  Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
  dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 7. Oracle 10g/11g/12c veya güncel sürümleri veri tabanı ile IBM DB2 Sürüm 8 veya
  güncel sürümleri veri tabanı yönetimi konusunda (başvuru tarihi itibarıyla) en az 1 yıl tecrübeye
  sahip olduğunu belgelemek,
 8. Tercihen;
  a. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,
  b. SQL bilgisine sahip olmak,
  c. PostgreSQL veri tabanı bilgisine sahip olmak,
  d. SQL Tuning bilgisine sahip olmak,
  e. PL/SQL bilgisine sahip olmak.
  3.GRUP
 9. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
  Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
  Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Yazılım
  Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
  dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 10. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda (başvuru tarihi itibarıyla) en az 1
  yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
 11. Tercihen;
  a. JAVA platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,
  b. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,
  c. Temel seviyede veri tabanı ve programlama konusunda bilgi sahibi olmak,
  d. Temel seviyede SQL bilgisine sahip olmak,
  e. Arayüz, performans, regresyon ve yük testi konularında bilgi sahibi olmak,
  f. Selenium, Cucumber, Silktest araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
  g. Sorun tespit ve problem çözme yeteneğine sahip olmak.
  4.GRUP
 12. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
  Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve
  Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümlerinden ya
  da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
  kurumlarından mezun olmak,
 13. Aşağıdaki alanlardan en az birinde, (başvuru tarihi itibarıyla) en az 1 yıl tecrübeye
  sahip olduğunu belgelemek,
  a. UNIX/AIX/LINUX İşletim Sistemleri veya depolama/yedekleme (disk, tape, disk
  sanallaştırma, SAN vb) sistemlerinin yönetimi,
  b. IBM DB2 veri tabanı sürüm 8 sonrası veya Oracle veri tabanı sürüm 10g sonrası
  sürümlerinde veri tabanı yönetimi,
  c. Microsoft Server 2012 sonrası sürümlerinde işletim sistemleri ve büyük ölçekli etki
  alanı (domain) yönetimi,
  d. En az 10.000 iç kullanıcıya sahip bir sistemde bilişim ağları (yönlendirici ve anahtar)
  yönetimi,
 14. Tercihen;
  a. En az büyük ölçekli bilişim sisteminde DHCP, DNS, IIS (Internet Information
  Services) hizmetlerini veren sunucuların yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
  b. Herhangi bir UNIX/AIX/LINUX İşletim Sistemi için sertifika sahibi olmak,
  c. MCSA veya MCSE sertifikası sahibi olmak veya Windows Server 2012 ile sonrası
  sürümleri için en az 50 saat eğitim almış olmak,
  d. Büyük Ölçekli Sunucu Sanallaştırma (VMware veya Red Hat Virtualization)
  Sistemlerinin yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
  e. VMware ve Red Hat Virtualization sertifikasına sahip olmak,
  f. Script Language konusunda tecrübe sahibi olmak.
  5.GRUP
 15. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
  Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
  Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Matematik
  Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
  Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 16. Linux İşletim Sistemlerinden herhangi birinin yönetimi konusunda (başvuru tarihi
  itibarıyla) en az 1 yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
 17. Tercihen;
  a. Pardus İşletim Sistemi yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
  b. Debian tabanlı sistemler hakkında bilgi sahibi olmak,
  c. Kurumsal Sunucu Yönetimi Servisleri hakkında bilgi sahibi olmak (DNS, DHCP,
  LDAP),
  d. Betik kodlama bilgisine sahip olmak (Bash, Python),
  e. Ağ yönetimi ve güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak.
  6.GRUP
 18. Fakültelerin dört yıllık Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
  yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 19. YÖK’e bağlı yurt içindeki örgün bir üniversitede; “Topraklama”, “Yüksek Gerilim
  Tekniği”, “Yüksek Gerilim Kesicileri” ve “Elektrik Tesislerinde Harmonikler” derslerinden veya
  bunlara denkliği YÖK tarafından ya da mezun olunan üniversite tarafından
  onaylanan/bildirilen/kabul edilen derslerden en az birini almış olmak,
 20. Tercihen;
  a. Alçak gerilim / yüksek gerilim bakım onarım veya tesis işletme alanlarında tecrübe
  sahibi olmak,
  b. İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasına sahip olmak.
  7.GRUP
 21. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
  Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
  Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Matematik
  Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
  denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
  mezun olmak,
 22. Ses ve Görüntü (Video Konferans) sistemleri konusunda (başvuru tarihi itibarıyla) en
  az 1 yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
 23. Tercihen; ses, video veya video konferans sistemleri konusunda sınavla alınmış
  herhangi bir sertifikaya sahip olmak.
  8.GRUP
 24. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği,
  Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
  Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği
  veya Adli Bilişim Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
  kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 25. CCNA Security, CEH, CISSP, CISA, COBIT, PCI DSS, ISO/IEC 27001 denetçi vb.
  uluslararası geçerliliği olan güvenlik eğitimlerine (online eğitimler dahil) katılmış olduğunu
  belgelemek,
 26. Aşağıdaki alanlardan en az birinde, (başvuru tarihi itibarıyla) en az 1 yıllık
  bilgi/tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
  a. Sızma ve zafiyet tarama,
  b. Yazılım ve Sistem Güvenliği,
  c. İz Kayıtları (Log) Yönetimi,
  d. Kimlik Yönetimi Sistemleri,
  e. Temel Network, TCP/IP, ağ bilgisi, portlar ve protokoller,
  f. Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik sistemleri,
  g. Windows, Linux ve Unix işletim sistemleri,
  h. Siber istihbarat ve zafiyetlerin giderilmesi,
  i. Network Security Auditing,
  j. Microsoft IIS, Apache, Tomcat ve Nginx gibi web sunucuları,
  k. Cloud, İnternet Güvenliği, Intranet güvenliği ve Wifi Güvenliği,
  l. Siber risk tespiti ve değerlendirmesi.
 27. Tercihen;
  a. İyi seviyede İngilizce bilmek,
  b. Siber güvenliğin yönetimsel, fiziksel ve teknik perspektiflerine hâkim olup, gereksinim
  tespiti yaparak bu konuda detaylı rapor hazırlayabilmek.
  9.GRUP
 28. Fakültelerin dört yıllık Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği,
  Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım
  Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, ElektrikElektronik
  Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Adli
  Bilişim Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden
  ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
  kurumlarından mezun olmak,
 29. ISO 9001 veya 27001 yönetim sistemleri belgelendirme süreçlerinde aktif rol aldığını
  belgelemek,
 30. Kalite yönetim sistemleri alanında (başvuru tarihi itibarıyla) en az 1 yıl tecrübe sahibi
  olduğunu belgelemek,
 31. Tercihen;
  a. İş süreçlerini iyileştirme ve iş uygulama projelerinin yönetimi konusunda bilgi sahibi
  olmak,
  b. İş süreçlerinin tanımlanması, analizi ve modellenmesi konularında bilgi sahibi olmak,
  c. Kalite yönetimi ve kalite standartlarına hâkim olmak,
  d. Strateji ve projelere göre iş ihtiyaçları belirleme ve sınıflandırma konularında
  deneyimli olmak,
  e. İş süreçlerinin projelere etkilerini ölçme kabiliyeti ve bilgisine sahip olmak,
  f. ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi ve yazılım yaşam döngüsü
  süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
  g. Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme aşamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
  h. Kalite Denetimlerini gerçekleştirebilecek iç tetkik bilgisine sahip olmak.
  10.GRUP
 32. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
  Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
  Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Matematik
  Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği veya Yazılım
  Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
  dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 33. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda (başvuru tarihi itibarıyla) en az 2
  yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
 34. .NET Framework ve C# programlama konusunda bilgi/tecrübe sahibi olduğunu
  belgelemek,
 35. Tercihen;
  a. ASP.NET WebForms ve ASP.NET, MVC konularında bilgi sahibi olmak,
  b. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,
  c. RDBMS veri tabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel seviyede
  SQL bilgisine sahip olmak,
  d. HTML5, CSS, Bootstrap konularında bilgi sahibi olmak,
  e. WCF, SOAP ve REST Web Servis mimarilerinde bilgi sahibi olmak,
  f. JSON, XML, JavaScript, jQuery konularında bilgi sahibi olmak,
  g. SVN, TFS vb. versiyonlama uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.
  II-İSTENİLEN BELGELER
  1) EK-1 Başvuru formu,
  2) Ek-2 Tercih Formu, (Tercih formunda, başvurulan grubun belirtilmesi zorunlu olup,
  belirtilmediği takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. Başvuru şartlarını sağlamak kaydı ile birden
  fazla grup seçilebilir. Bu takdirde başvurulan her bir grup için özel şartlarda istenilen belgeler
  başvuru evrakına ilave edilecektir.)
  3) 2018-KPSS sonuç belgesi,
  4) Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, öğrenim
  durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim kurumunca
  onaylı örneği, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti
  Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi
  göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge
  asılları ile suretleri karşılaştırılacaktır.)
  5) Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgeler,
  6) Fotoğraflı özgeçmiş, (El yazısı ile hazırlanıp imzalanacaktır.)
  7) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak
  alınabilir),
  8) Ek-3 Güvenlik Soruşturması Formu, (EK-3 formun “UYARI” bölümünde belirtilen
  hususlara uygun olarak doldurulması, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf
  yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-3 form dışında başka form kullanılmaması
  gerekmektedir.)
  9) Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-4),
  10) Adayların mesleki tecrübesini gösterir SGK dökümü veya hizmet belgesi.
  Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
  Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş
  ise bu ücret yasal faiziyle tahsil edilecektir.
  III-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ
  Başvuru ve tercih formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru
  sahibi tarafından imzalandıktan sonra, ilanda belirtilen belgelerle birlikte başvuruların 27/01/2020
  tarihinden 10/02/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel
  Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son
  başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.
  Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik
  belge ibraz edenlerin ve başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul
  edilmeyecektir.
  IV- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE
  TARİHİ

  Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet
  sitesinde ilân edilecektir.
  V- BRÜT ÜCRET
  Hazine ve Maliye Bakanlığının 04/07/2019 tarihli ve 205248 sayılı Genelgesinde
  belirtilen brüt 6.756,12 Türk Lirasıdır. Kurum tarafından belirtilen brüt ücretin 1,9 katına kadar
  ödeme yapılabilecektir. Görev yaptığı Birim tarafından içinde bulunulan mali yıl için mevzuat
  uyarınca yapılacak ücret artışları mevcut ücretine ilâve edilecektir.
  ÖNEMLİ NOT:
  Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak
  bilgilendirme ve çağrılar Bakanlığımızın internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilân yoluyla
  yapılacaktır. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
KSX

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here