75 adet servis aracı (j) plakası ihaleyle satılacaktır

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan
Umum Servis Aracı “J” Plaka Satışı İhale İlanı

Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hizmet veren umum servis araçlarının denetimlerinin düzenli yapılması Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 5 ve 7. Maddesi çerçevesinde, UKOME’nin 09/10/2014 tarihli ve 2014/31 sayılı kararı ile Akhisar İlçesine tahsisi yapılmasına ilişkin karar verilen mevcut J plakaların ilçeleri için belirlenen plaka serisine bağlı kalmak kaydıyla Akhisar ilçesi için (75) adet “J” Plaka satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.(satılacaktır.)
(1) -a) İhale Makamı : Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
b) İhale Tarih ve Saati: (Aşağı tabloda belirtilen tarih ve saatlerde 1 sıra nolu “J” Plakadan başlamak üzere yapılacaktır.)

SIRA NO PLAKA MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 45 J 4370 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:00
2 45 J 4389 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:01
3 45 J 4390 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:02
4 45 J 4391 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:03
5 45 J 4392 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:04
6 45 J 4393 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:05
7 45 J 4394 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:06
8 45 J 4395 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:07
9 45 J 4396 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:08
10 45 J 4397 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:09
11 45 J 4398 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:10
12 45 J 4399 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:11
13 45 J 4400 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:12
14 45 J 4401 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:13
15 45 J 4402 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:14
16 45 J 4403 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:15
17 45 J 4404 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:16
18 45 J 4405 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:17
19 45 J 4406 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:18
20 45 J 4407 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:19
21 45 J 4408 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:20
22 45 J 4409 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:21
23 45 J 4410 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:22
24 45 J 4411 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:23
25 45 J 4412 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:24
26 45 J 4413 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:25
27 45 J 4414 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:26
28 45 J 4415 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:27
29 45 J 4416 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:28
30 45 J 4417 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:29
31 45 J 4418 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:30
32 45 J 4419 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:31
33 45 J 4420 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:32
34 45 J 4421 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:33
35 45 J 4422 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:34
36 45 J 4423 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:35
37 45 J 4424 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:36
38 45 J 4425 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:37
39 45 J 4426 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:38
40 45 J 4427 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:39
41 45 J 4428 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:40
42 45 J 4429 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:41
43 45 J 4430 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:42
44 45 J 4431 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:43
45 45 J 4432 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:44
46 45 J 4433 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:45
47 45 J 4434 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:46
48 45 J 4435 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:47
49 45 J 4436 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:48
50 45 J 4437 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:49
51 45 J 4438 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:50
52 45 J 4439 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:51
53 45 J 4440 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:52
54 45 J 4441 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:53
55 45 J 4442 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:54
56 45 J 4443 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:55
57 45 J 4444 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:56
58 45 J 4445 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:57
59 45 J 4446 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:58
60 45 J 4447 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 10:59
61 45 J 4448 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 11:00
62 45 J 4449 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 11:01
63 45 J 4450 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 11:02
64 45 J 4451 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 11:03
65 45 J 4452 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 11:04
66 45 J 4453 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 11:05
67 45 J 4454 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 11:06
68 45 J 4455 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 11:07
69 45 J 4456 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 11:08
70 45 J 4457 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 11:09
71 45 J 4458 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 11:10
72 45 J 4459 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 11:11
73 45 J 4460 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 11:12
74 45 J 4461 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 11:13
75 45 J 4462 50.000,00 TL 1500,00 TL 12/02/2020 11:14

c) İhalenin Yapılacağı Yer: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı MASKİ Konferans Salonu Yarhasanlar Mah.2319 Sokak No:12/c – Manisa
d) İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve şartı: İhale dokümanları MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresinde görülebileceği gibi aynı adresten 100,00 TL bedel üzerinden satın alınacaktır.
(2)- Muhammen Bedel : Yukarı tabloda Manisa-Akhisar İlçesinde faaliyet gösterecek 1 Adet “J” Plaka satışı (K.D.V. hariç) 50.000,00 TL Muhammen bedeldir.
Geçici teminat tespit edilen 1 Adet “J” Plaka satışı muhammen bedelin 50.000,00 TL x %3 üzerinden 1.500,00 TL’dir. 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.
İstekliler kaç adet “J” Plaka satışına katılacaklar ise o oranda geçici teminat verecekler ve ödendi tahsilat makbuzu üzerine ihalesine katılacakları plaka harf grubunu yazdıracaklardır. Yazılı plaka ve/veya plakalar dışındaki ihalesine katılamayacaktır.
(3)-İsteklilerin İhaleye bizzat kendilerinin veya vekillerinin katılması zorunludur. (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 15. maddesi gereğince ‘J’ Plaka ve /veya ‘J’ Plakalı servis aracının ortaklık yoluyla en fazla iki gerçek veya tüzel kişi tarafından ½ hisse oranında ortaklı olabilecektir. İhaleye ortak olarak katılacaklar 4. Maddede belirtilen evrakları ortaklar kendi adlarına düzenlenmiş evrakları ayrı ayrı teklif içerisinde sunacaklardır.
(4)- İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler:
1.Manisa Akhisar İlçesi’nde ikamet etmesi ve ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)
2.Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)
3.Mevzuatı gereği bağlı olduğu İlçe Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Şoförler ve Otomobilciler Odası Kayıt Belgesi;(Ticari faaliyeti faal olanlar için)
4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu İlçe Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)
5. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin Madde (3) deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)
6.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)
7. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi,
8. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)
9. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )
10. İsteklinin gerçek kişi olması halinde “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.) Ortaklık durumunda ise her bir ortak bu belgeyi ayrı ayrı sunacaktır. (Aslı)
11. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı/yasaklı olmadığına dair taahhüt ile adres beyanını içerir yazı vermesi gerekmektedir.
12. Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)
13. İsteklinin, ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. (Aslı)
14. İhale dokümanı alındı makbuz belgesi, (Aslı)
(5)- İhale; İsteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır ve ihale aşamasında sözlü teklif artışları muhammen bedel üstüne 100,00’er TL eklenmek sureti ile verilecektir. İstekliler ihaleye katılım belgelerini bir zarf içerisinde ilanda belirtilen ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 11/02/2020 Salı Günü mesai bitimi Saat: 17:00’a kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir. İhale saatinden sonra teslim edilen teklifler ile Fax, Posta ve Telgraf yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.
İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
(6)- İhale Komisyonu (Manisa Büyükşehir Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
İLAN OLUNUR

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir